Vászoly Község Önkormányzata pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében határozatlan időben történő ellátására.

 

 1. A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:

– a megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefon, e-mailen, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,

– személyes kapcsolattartás, ügyfélfogadás munkaidőben a megbízó központi ügyintézési helyén (Vászoly, Béke tér 1.) megállapodás szerinti időtartamban,

– ügyfélfogadás alatt a lakosság és az érdeklődők tájékoztatása a hatályos településrendezési eszközök és a településképi rendelet vonatkozó előírásairól, valamint egyéb építési jogszabályokról,

– Településkép védelmi eljárások lefolytatása a helyi rendelet szerint / településképi tájékoztatás, konzultáció, bejelentés, kötelezés/,

– partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok tartása,

– Ütemezés szerint, területi ellenőrzés az építési szabályok, használat feltételei betartásának utóellenőrzése. Szabálytalanság esetén intézkedés szakhatóságok felé.

– Részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi üléseken.

 1. Pályázati feltételek:

a. magyar állampolgárság,

b. cselekvőképesség,

c. büntetlen előélet,

d. szakirányú felsőfokú végzettség:

1. építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

2. településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség,

3. építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség.

e. főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül (foglalkoztatására irányuló jogviszonya kezdetétől számított hat hónapon belül) megszerzi,

f. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: állami főépítészi vagy önkormányzati főépítészi szakmai gyakorlat.

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a. részletes szakmai önéletrajz,

b. iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás [a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése szerint],

e. nyilatkozat, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a pályázat nyertessége esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az annak megkérését igazoló dokumentumot 3 napon belül becsatolja,

d. főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,

e. szakmai gyakorlat igazolása,

f. a pályázó nyilatkozata a következőkről:

• az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a megbízás időpontjáig megszünteti;

• hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék;

• nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását;

• a pályázó feladat ellátására irányuló megbízási díj igénye.

IV. A főépítészi megbízás időtartama: 2024. április 1. napjától határozatlan időre szóló megbízás alapján.

Megbízási díj: megállapodás szerint.

V. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

a. elektronikus úton a kirendeltseg@balatonfured.com e-mail címen keresztül,

b. postai úton a Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal 8230 Balatonfüred, Pf.:266 címre

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: ,,települési főépítész Vászoly”.

VI. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az érvényes

pályázatot benyújtó pályázókat a polgármester és alpolgármester hallgatja meg.

b. A pályázók meghallgatását követően a képviselő-testület

dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsahegyi Tibor polgármester nyújt a 06/303936301 telefonszámon, illetve Vörösné Szélesi Anita szolgál a 06/87/445-053- telefonszámon.

VII. A pályázati kiírás közzétételének helye:

a. Vászoly Község Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.vaszoly.hu

b. Magyar Építész Kamara honlapja.

 

« Vissza
LEGÚJABB HÍREK, INFORMÁCIÓK
Önkormányzati Hírek
 • Ebösszeírási felhívás!

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1)bekezdése rendelkezése …
 • Főépítészi tájékoztató

 • Locsolási Tilalom!!

  Tisztelt Lakosság! A meleg időjárástól kialakult szárazságra és a megnövekedett vízfogyasztásra való tekintettel a Bakonykarszt …
 • Közterületi Fejlesztés

  „VÁSZOLY „FORRÁS-TÓ” VÍZISZÍNPAD ÁTÉPÍTÉSÉVEL EGYBEKÖTÖTT KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉST CÉLZÓ KÖZTERÜLETI FEJLESZTÉS” CÍMŰ PROJEKT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI …
 • Tájékoztató hirdetmény

  Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Településünk a 2019. tavaszán meghirdetett „Hungarikum pályázaton” támogatást nyert a falu értékeit bemutató …
Ismeretbővítés
 • Levegőminőség Magyarországon

  Levegőminőség Magyarországon

  Levegőminőség Magyarországon – Tények és tévhitek helyett Előadás a könyvtárban
 • Magazinok a könyvtárban

  Magazinok a könyvtárban

  A könyvtár 2019-től több nagysikerű magazin előfizetését indította el. A magazinok a könyvtári nyitvatartási ideje …
 • Idegsebészeti missziónk Afrikában

  Idegsebészeti missziónk Afrikában

  2019. január 19-én 16 órakor a könyvtárban Dr. Bagó Attila idegsebész főorvos mesél afrikai útjáról …
Adó 1% felajánlás

Ismerje meg a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány tevékenységét és céljait és fordítsa hasznos célra adója 1 százalékát.

Támogassa adója 1 százalékával a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítványt.
Adószám: 18914898-1-19

PÁLYÁZAT

Pályázat

Humán közszolgáltatások fejlesztése az észak-balatoni térségben Project azonosító: EFOP-1.5.2-16 2017-00016

További részletek >>

vaszoly.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: vaszoly.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2024 © Vászoly Hivatalos Honlapja

Megszakítás